Rodzaje centralnego ogrzewania uniwersyteckiego

nagrzewnice gazowe z odprowadzeniem spalin nagrzewnice gazowe z odprowadzeniem spalinRodzaje centralnego ogrzewania zamontowanego na uniwersytetach mogą być różne w zależności od daty ich powstania oraz ich wielkości.
Rzadziej zdarzają się uniwersytety ogrzewane węglem i drzewem, najczęściej są one podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej lub posiadają własne og.